Välkommen till ettfriskaresverige.nu!
Webbplatsen är under uppdatering och öppnar inom kort. Under 2014 förvaltar och samordnar Friskvården i Värmland uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige. Uppmärksamhetsveckan har tidigare samordnats av Statens folkhälsoinstitut, numera Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se
Webbplatsen är under uppdatering och kommer att öppna inom kort. För mer information, kontakta Friskvården i Värmland. friskvarden.kil@telia.com folkhalsomyndigheten.se epost till friskvarden i Varmland